Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK, ook verstrekken wij dit document bij elke kennismaking.
Hieronder is het document te in te zien.